Tekijä: Violetta

Paljun käyttöohjeet

Paljun sijoittaminen ja täyttö
1. Sijoita palju sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen.
2. Ota huomioon että palju on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä
täysinäistä paljua ei saa siirtää.
3. Laske kärryn kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä. Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu.
4. Täytä palju vedellä (Tilavuus n. 1500l)
5. Mikäli jätät veden yöksi paljuun, huolehdi että vesi ei pääse jäätymään ja että
kärry on varmasti tuettu huolellisesti. Tarkista myös että pesästä on tuli sammunut.

Paljun lämmitys
1. Tarkista ettei paljun läheisyydessä ole mitään helposti palavia kohteita.
2. Kun paljun vesipinta ylittää ylävesiputken tason, niin pesän voi sytyttää. (Talvella tarkista, että kaminan putket eivät ole jäässä!) Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Paljun lämmitys aika on n:2-3h. Suositeltava lämpö 38°C +/- 2°C astetta.
3. Sekoita vettä sekoitusmelalla, Kun palju on sopiva ja tasaisen lämmin, niin nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alkaa.
4. Hygienian kannalta suosittelemme aina suihkua ennen paljua. Jos haluat saat mukaan kloorin, mitä voit käyttää, jos teitä on isompi porukka tai haluatte käyttää samaa vettä esim. koko viikonlopun. HUOM. muita puhdistusaineita tms. ei saa lisätä paljuumme.

Varoitus!! Mikäli kaminassa on tuli kylpemisen aikana, tulee kaminan vesiliitännöistä noin 70 asteista vettä paljuun. ÄLÄ ISTU VESILIITÄNNÄN KOHDALLA!!!
Varoitus!! Talvella paljun portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita,
koska paljusta roiskuva vesi jäätyy niihin!!
Varoitus!! Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä, ettei kukaan nukahda ja huku paljuun.
Varoitus!! Älkää päästäkö lapsia valvomatta paljun läheisyyteen.

Paljun tyhjennys
1. Tyhjennä palju avaamalla pohjatulppa, liitä poistoletku (10m) sivussa olevaan poistohanaan ja avaa hana. Lisäksi muista avata kaminan poistotulppa
2. Puhdista palju ennen palauttamista. Paljun mukana kulkee puhdistusaine ja harja. Muita aineita tai välineitä ei tarvitse eikä saa käyttää, lopullinen desinfiointi suoritetaan ennen paljun seuraavaa vuokrausta
3. Ennen kuin lähdet vetämään paljua, huolehdi että tukijalat ovat ylhäällä, putki ja kansi on kiinnitetty huolellisesti ja kaikki tippuvat tavarat on poistettu paljun päältä. Kuljettaja vastaa aina paljun kuljettamisesta. Paljukärryssä on liikennevakuutus sekä kasko, kuljettajan ollessa syyllinen vahinkoon omavastuu on minimissään 500€.

Sopimusehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokranantajan ja vuokraajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokrauksen alkaminen

Vuokranantajan luovuttaessa paljun vuokraajalle kumpikin osapuoli tarkistaa paljukärryn ja paljun ulkoisen kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

3. Vuokrapaljun käyttö

Vuokraajan tulee käyttää paljua huolellisesti vain sille tarkoitettuun käyttöön ja puhdistaa palju käytön jälkeen. Lopullisen desinfioinnin tekee vuokranantaja ennen seuraavaa vuokralaista. Vuokraaja ei saa korjata tai korjauttaa Paljukärryä tai paljua ilman vuokranantajan suostumusta.

4. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan paljukärrylle tai paljulle vuokra‐aikana huolimattomasta käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset, sekä suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta‐ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, joka on 30 e/vrk, kuitenkin maksimissaan viiden päivän ajalta. Seisonta‐aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra‐aikana tuhoutuneen tai kadonneen paljun sen uushankinta‐arvoon.

5. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

6. Vuokranantajan vastuu

Vuokranantajan on luovutettava palju vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokranantaja vastaa paljun normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokranantaja ei vastaa paljun käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista

7. Vakuutukset

Palju on vakuutettu vuokranantajan toimesta. Vahingon sattuessa vuokraaja maksaa omavastuun vuokranantajalle.

8. Vuokraajan toimenpiteet virhe‐, vahinko‐ ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle paljussa ilmenneestä virheestä tai paljua kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta, varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille.

9. Palju palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra‐ajan päättyessä

Palju on palautettava sovitun vuokra‐ajan päättyessä sovitusti Mäntsälään tai Myrskylään.

Sopimuksen mukainen vuokra‐aika päättyy, kun peräkärry on palautettu vuokranantajalle ja palautustarkastus suoritettu.

10. Paljun palauttaminen ennen sovitun vuokra‐ajan päättymistä

Paljun palauttaminen ennen sovitun vuokra‐ajan päättymistä ei oikeuta vuokranpalautukseen.

11. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.