Kategoria: Palju

Sopimusehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokranantajan ja vuokraajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokrauksen alkaminen

Vuokranantajan luovuttaessa paljun vuokraajalle kumpikin osapuoli tarkistaa paljukärryn ja paljun ulkoisen kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

3. Vuokrapaljun käyttö

Vuokraajan tulee käyttää paljua huolellisesti vain sille tarkoitettuun käyttöön ja puhdistaa palju käytön jälkeen. Lopullisen desinfioinnin tekee vuokranantaja ennen seuraavaa vuokralaista. Vuokraaja ei saa korjata tai korjauttaa Paljukärryä tai paljua ilman vuokranantajan suostumusta.

4. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan paljukärrylle tai paljulle vuokra‐aikana huolimattomasta käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset, sekä suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta‐ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, joka on 30 e/vrk, kuitenkin maksimissaan viiden päivän ajalta. Seisonta‐aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra‐aikana tuhoutuneen tai kadonneen paljun sen uushankinta‐arvoon.

5. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

6. Vuokranantajan vastuu

Vuokranantajan on luovutettava palju vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokranantaja vastaa paljun normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokranantaja ei vastaa paljun käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista

7. Vakuutukset

Palju on vakuutettu vuokranantajan toimesta. Vahingon sattuessa vuokraaja maksaa omavastuun vuokranantajalle.

8. Vuokraajan toimenpiteet virhe‐, vahinko‐ ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle paljussa ilmenneestä virheestä tai paljua kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta, varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille.

9. Palju palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra‐ajan päättyessä

Palju on palautettava sovitun vuokra‐ajan päättyessä sovitusti Mäntsälään tai Myrskylään.

Sopimuksen mukainen vuokra‐aika päättyy, kun peräkärry on palautettu vuokranantajalle ja palautustarkastus suoritettu.

10. Paljun palauttaminen ennen sovitun vuokra‐ajan päättymistä

Paljun palauttaminen ennen sovitun vuokra‐ajan päättymistä ei oikeuta vuokranpalautukseen.

11. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.